Úvod

Kdo jsme...

 • společenská organizace pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany, založená v souladu se zákonem o sdružování občanů, zabezpečující:

  • využití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností.
  • vyhledáváním, výběrem a výchovou talentů.
  • organizováním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel.
  • získáním a výchovou talentů, rozhodčích, instruktorů a cvičitelů.

 • jednu ze skupin občanských sdružení schopných řešit kompletně účelné využití volného času, zejména dětí a mládeže s úspěšnými výsledky v oblasti:

  • růstu nových úspěšných sportovců.
  • rozvoj fyzické zdatnosti.
  • boje proti drogám a návykovým látkám.

Naše organizace AVZO TSČ Čižice je organizací, která vznikla z bývalého Svazarmu. Náplň práce a činností umožňuje všem vrstvám obyvatel - dětem i dospělým využít svůj volný čas zapojením do sportovních činností. Jsme schopni dávat návod na účelné využití času dětí, mládeže i dospělých, rozvíjet fyzickou zdatnost a sportovní vyspělost. V obci úspěšně plníme i společenskou úlohu ve spolupráci s OÚ a ostatními organizacemi a složkami, včetně kulturní a zábavné činnosti, pořádáme různé besedy, školení řidičů a pod. Snažíme se spolu vytvářet dobrý obraz naší obce, stmelovat naše členy i příznivce v dobrý kolektiv, získávat dovednosti a získávat i duševní pohodu.

Vlastníme svojí klubovnu a tenisový kurt. Pro naši činnost se snažíme získávat finanční prostředký pronajímáním restauračního zařízení klubovny i jinými aktivitami. Nemalý podíl v našem hospodaření činí sponzorské dary a příspěvky. Naše základní oragnizace ma v současné době k 20. únoru 2011 celkem 74 členů, z toho 5 žen a patříme k největším v okrese Plzeň - jih. Činnost organizace řídí 19 členný výbor a dvě pětičlenné komise sportovní a kulturní.

Jaromír Rada         
 předseda            © Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín