Kulturní akce

Články - kultura

Rozvrh všech kulturních akcí.

Kdy Co
2018-01-01 Novoroční šlápota
2018-02-17 Výroční členská schůze
2018-03-10 Posezení MDŽ
2018-05-12 Jarní špacír
2018-06-02 Dětský den-spolupořadatel
2018-07-14 Benátská noc
2018-08 5.retrojízda veteránských vozidel
2018-08-18 Dětský maškarní karneval
2018-08-19 Zájezd Český Krumlov
2018-08-25 Modelářské loučení s prázdninami
2018-10-06 Čižická drakyáda

(rok-měsíc-den)© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín