Kulturní akce

Články - kultura

Rozvrh všech kulturních akcí.

Kdy Co
2017-01-18 Výroční členská schůze
2017-10-7 Čižická drakyáda
2017-3-11 Posezení MDŽ
2017-4.-6. Zájezd na muzikál
2017-5-13 Jarní špacír
2017-6-3 Dětský den
2017-7-15 Benátská noc
2017-8-19 Dětský maškarní karneval
2017-8-26 Modelářské loučení s prázdninami
2017-8. Retro jízda veteránských vozidel
2017-9 Zájezd AVZO

(rok-měsíc-den)© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín